Tuesday, July 21, 2009

ANALISIS SPM 1999

ANALISIS SPM 1999

CALON YANG MENDAPAT PANGKAT 1, 2 DAN 3.
PANGKAT BIL PERATUS(%)
Satu 291 99.32%
Dua 2 0.68%
Tiga 0 0.00%
SAP 0 0.00%
Jumlah Calon 293 Orang

GRED A1 DAN A2 UNTUK SEMUA MATAPLJRN
M/PLJRN A1 A2 C3 C4 C5 C6 P7 P8 F9 BIL CLN
B. Melayu 172 (58.7%) 78 (26.6%) 36 (12.3%) 5 (1.7%) 2 (0.7%) 0 0 0 0 293
B. Inggeris 27 (9.2%) 27 (9.2%) 67 (22.9%) 40 (13.7%) 59 (20.1%) 32 (10.9%) 36 (12.3%) 5 (1.7%) 0 293
Math 244(83.3%) 38 (13.0%) 6 (2.0%) 0 3 (1%) 1(0.3%) 1(0.3%) 0 0 293
P. Islam 92 (31.4%) 105 (35.8%) 63 (21.5%) 26 (8.9%) 6 (2.0%) 0 1(0.3%) 0 0 293
Sejarah 93 (31.7%) 94 (32.1%) 58 (19.8%) 24 (8.2%) 18 (6.1%) 2 (0.7%) 2 (0.7%) 2 (0.7%) 0 293
Kimia 24 (8.2%) 55 (18.8%) 61 (20.8%) 57 (19.5%) 39 (13.3%) 32 (10.9%) 23 (7.8%) 2 (0.7%) 0 293
Fizik 7 (2.4%) 23 (7.8%) 36 (12.3%) 76 (25.9%) 70 (23.9%) 50 (17.1%) 27 (9.2%) 4 (1.4%) 0 293
Add Math 91 (31.1%) 71 (24.2%) 68 (23.3%) 36 (12.3%) 15 (5.1%) 6 (2.0%) 5 (1.7%) 0 1(0.3) 293
Biologi 12 (5.6%) 34 (15.9%) 56 (26.2%) 35 (16.4%) 43 (20.1%) 21 (9.8%) 13 (6.1%) 0 0 214
P. Akaun 36 (45.6%) 7 (8.9%) 12 (15.2%) 8 (10.1%) 8 (10.1%) 4 (5.1%) 1 (1.3%) 3 (3.8%) 0 79
P. Seni 16 (64.0%) 6 (24.0%) 2 (8.0%) 1 (4.0%) 0 0 0 0 0 25
E. Asas 5 (45.5%) 2 (18.2%) 3 (27.3%) 1 (9.1%) 0 0 0 0 0 11
T.wur 42 (17.4%) 64 (26.4%) 79 (32.6%) 36 (14.9%) 18 (7.4%) 3 (1.2%) 0 0 0 242

CALON YANG MENDAPAT AGGREGAT 6 HINGGA 34
AGGREGAT BILANGAN PERATUS Aggregat Bilangan Peratus
6 21 7.17% 21 1 0.30%
7 24 8.19% 22 2 0.70%
8 28 9.56% 23 1 0.30%
9 39 13.31% 24 _ _
10 32 10.92% 25 1 0.30%
11 36 12.29% 26 _ _
12 24 8.19% 27 _ _
13 25 8.53% 28 _ _
14 16 5.46% 29 _ _
15 9 3.07% 30 _ _
16 11 3.75% 31 _ _
17 7 2.39% 32 1 0.30%
18 7 2.39% 33 _ _
19 2 0.68% 34 _ _
20 5 1.71% >34 _ _

CALON YANG MENDAPAT GRED A1 DAN A2
GRED BILANGAN PERATUS
10A 3 0.34
9A 10 3.41
8A 20 6.83
7A 32 10.92
6A 48 16.38
5A 63 21.50
4A 60 20.48
3A 34 11.60
2A 13 4.44
1A 10 3.41
JUMLAH CALON 293

Sumber Bahan : Majalah Permata Ke 16

No comments:

Post a Comment